skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finska Dobermannförening rf

Syysyleiskokous Lauantaina 4.11.2017 klo 14:00

Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry

 Syysyleiskokous

 Aika:           Lauantaina 4.11.2017 klo 14:00 (valtakirjojen tarkistus klo 13:30 alkaen)

Paikka:        ABC-Kivimaa, Kiitokatu 2, 05210 LAHTI

Esityslista:

1§              Kokouksen avaus

2§              Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3§              Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§              Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

5§              Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita

6§              Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

7§              Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2018

8§              Esitetään vuoden 2018 jäsenmaksu sekä uusien jäsenten liittymismaksu

9§              Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimintakaudelle 2018

10§             Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (2 paikkaa)

11§             Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varahenkilöä toimintakaudelle 2018

12              Hallitus esittää keskustelua tai päätöstä Oulunkylän majan tulevaisuudesta tehdyn kuntotarkastuksen perusteella.

13              Valitaan yhdistykselle uusi logo logo-kilpailun perusteella

14§             Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

15§             Kokouksen päättäminen

Back To Top
Search