skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finlands Dobermannförening rf
Sdy Orig

Tietosuojaseloste

Tiedote SDY:n jäsenille

Alla olevassa tietosuojaselosteessa on selvitetty miten Suomen Dobermann yhdistys ry käsittelee keräämiään jäsenien yhteystietoja.

 

JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry käsittelee yhdistyksen jäseniksi liittyneiden henkilötietoja.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry
Postiosoite: Boxintie 642 01190 Sipoo Y-tunnus 2823528-2

2. YHTEYSHENKILÖ JÄSENREKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA
Suomen Dobermannyhdistys / Jäsenrekisteri Keinutie 2 A 3 00940 Helsinki
jasenrekisteri@sdy.fi

3. REKISTERIN NIMI
Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry:n jäsenrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Ensisijainen käsittelyperuste on jäsenyys. Jäsenyysperustetta sovelletaan siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan yhdistyksen toiminnassa.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat
seuraavat:
• Henkilöiden rekisteröinti
• Jäsenluettelon ylläpito yhdistyksen jäsenistä
• Jäsenmaksujen perintä
• Tilastolliset tarkoitukset
• Sähköinen viestintä

6. JÄSENREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Jäsenrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
• Henkilön perustiedot, kuten:
o nimitiedot
o osoitetiedot
o sähköpostiosoite
• Rekisteröitymistiedot, kuten:
o liittymisvuosi
o jäsennumero
o jäsentyyppi

7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Henkilöä itseltään, sähköpostitse tai kirjeitse (kirjallisesti)

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry:n jäsenrekisterin hoitaja
sekä hallituksen jäsenet voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.
• Luovutamme nimi- ja osoitetiedot yhdistyksen lehden postitusta varten painotalolle,
jonka kanssa on voimassaoleva sopimus lehden painosta.
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Dobermannyhdistys / Jäsenrekisteri
Keinutie 2 A 3
00940 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasenrekisteri@sdy.fi
Oikeus kieltää sähköinen viestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen viestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse
jasenrekisteri@sdy.fi

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista
rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen
tai sähköpostitse jasenrekisteri@sdy.fi. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen johtaa
jäsenyyden päättymiseen.

13. JÄSENREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa jäsenrekisterin
hoitajalla. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
jäsenille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Tietosuojaseloste päivitetty 4. kesäkuuta 2018

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Back To Top
Search