skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finska Dobermannförening rf
Sdy Orig

SDY:n Syyskokous 2018

Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry

 

Syysyleiskokous

 

Aika:           Sunnuntaina 4.11.2018 klo 15:00 (valtakirjojen tarkistus klo 14:30 alkaen)

Paikka:        Oulunkylän Maja, Jokiniementie 1, 00650 HELSINKI

 

Esityslista:

 

1§              Kokouksen avaus

 

2§              Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

 

3§              Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4§              Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

 

5§              Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita

 

6§              Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

 

7§              Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2019

 

8§              Esitetään vuoden 2019 jäsenmaksu sekä uusien jäsenten liittymismaksu

 

9§              Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimintakaudelle 2019

 

10§             Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3 paikkaa, lisäksi yksi 2      vuoden paikka)

 

11§             Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varahenkilöä toimintakaudelle 2019

 

12§             Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

 

13§             Kokouksen päättäminen

 

 

 

(Julkaistu 20.9.2018)

Back To Top
Search