skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finlands Dobermannförening rf
Volunteer

WANTED Leiritoimikunnan puheenjohtaja

Hallitus on kokouksessaan 7.4.2022 päättänyt perustaa yhdistykselle uuden leiritoimikunnan.

Leiritoimikuntaan nimetään ensin puheenjohtaja, jonka kanssa hallitus sopii toimikunnan jäsenistä, joita on vähintään kolme. Puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytetään yhteistyö- ja järjestelykykyä.

Leiritoimikunnan tehtävänä on järjestää ja koordinoida yhdistyksen kesäleiri ja muut mahdolliset leirit. Toimikunta voi järjestää leirejä yhteistyössä muiden toimikuntien ja koirayhdistysten kanssa. Leiritoimikunta hankkii leireille kouluttajat, majoituksen ja ruokailut sekä hoitaa mainonnan, ilmoittautumisten vastaanoton ja muut käytännön järjestelyt. Leiritoimikunta nimeää kullekin leirille leirivastaavan, jonka ei tarvitse olla toimikunnan jäsen. Leirivastaavan tehtävänä on hoitaa leirin aikana käytännön järjestelyt toimikunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Uuden toimikunnan tehtävänä on järjestää kesäleiri vuodesta 2023 alkaen ja vuoden 2022 loppupuolella mahdollisesti järjestettävät muut leirit.

Leiritoimikunnan puheenjohtajan paikasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua sähköpostilla hallitus@sdy.fi 30.4.2022 mennessä.

Back To Top
Search