Tervetuloa Jalostustoimikunnan sivuille

Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata rodun jalostusta Suomessa. Tavoitteena on mahdollisimman yhteiskuntakelpoinen, terve ja anatomisesti rotumääritelmää vastaava dobermanni. Toimikunta antaa suosituksia jalostuskoirille sekä yhdistelmille. Jalostussuositukset ovat luettavissa Pentuvälitys -sivulta.

Jalostustoimikunta neuvoo ja informoi rodun kasvattajia sekä koiranomistajia jalostukseen liittyen, pyrkii järjestämään vuosittain luonnetta kuvaavia testejä sekä edistämään terveystutkimuksia Suomessa.

Toimita sivuille tarkoitetut DCM- ja vWd-tulokset sähköpostiosoitteeseen jalostus@sdy.fi ja kopiona alhomari@hotmail.com

Toimita pentuvälitykseen tarkoitetut tiedot tulos- ja tutkimusliitteineen, sähköpostiosoitteeseen jalostus@sdy.fi ja kopiona annina.baer@elisanet.fi

Koska Kennelliitto ei vielä teknisistä syistä pysty tallentamaan sydäntutkimustuloksia, SDY:n jalostustoimikunta pyytää kaikkia DCM-tutkimuksissa käyneitä toimittamaan sydäntutkimuslausunnon Kennelliiton lisäksi myös jalostustoimikunnan sihteerille osoitteella marja.kauppila@keva.fi

Sydäntutkimusten tallennusta rakennetaan paraikaa Kennelliiton koirarekisteriin. Arvioitu valmistumisajankohta on syys-lokakuu 2016. Kaikki Kennelliittoon kertyneet lausunnot kuitenkin tallennetaan teknisen toteutuksen valmistuttua, mutta tässä saattaa mennä aikaa. Tutkimuksen suorittavat viralliset Kennelliiton hyväksymät eläinlääkärit ja tuloksen on oltava voimassa, lausunto on voimassa 12 kuukautta.