Tervetuloa Jalostustoimikunnan sivuille

Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata rodun jalostusta Suomessa. Tavoitteena on mahdollisimman yhteiskuntakelpoinen, terve ja anatomisesti rotumääritelmää vastaava dobermanni. Toimikunta antaa suosituksia jalostuskoirille sekä yhdistelmille. Jalostussuositukset ovat luettavissa Pentuvälitys -sivulta.

Jalostustoimikunta neuvoo ja informoi rodun kasvattajia sekä koiranomistajia jalostukseen liittyen, pyrkii järjestämään vuosittain luonnetta kuvaavia testejä sekä edistämään terveystutkimuksia Suomessa.

Toimita sivuille tarkoitetut DCM- ja vWd-tulokset sähköpostiosoitteeseen jalostus@sdy.fi

Toimita pentuvälitykseen tarkoitetut tiedot ( joita ei löydy SKL:n rekisteristä ilmoitusajankohtana) tulos- ja tutkimusliitteineen, sähköpostiosoitteeseen jalostus@sdy.fi

Sydäntutkimusten tallennus on alkanut 10/2016. Kaikki Kennelliittoon kertyneet lausunnot kuitenkin tallennetaan teknisen toteutuksen valmistuttua, mutta tässä saattaa mennä aikaa. Tutkimuksen suorittavat viralliset Kennelliiton hyväksymät kardiologieläinlääkärit ja tuloksen on oltava voimassa, lausunto on voimassa 12 kuukautta.


	

Ilmoitustaulu