DOBERMANNIEN PEVISA-MÄÄRÄYKSET 2011.

Dobermannien PEVISA-määräykset pysyvät ennallaan vuonna 2011 eli seuraavat määräykset ovat voimassa vuoden 2011 loppuun.

 

Lonkkaniveldysplasian (HD) vastustaminen

Pennun tai pentujen rekisteröinnin ehtona on, että molempien vanhempien lonkat tulee olla röntgenkuvattu lonkkaniveldysplasian varalta ja olla korkeintaan C.

Silmäsairauden (PHTVL/PHPV) vastustaminen

Koiran pitää olla vähintään 12 kk vanha saadakseen virallisen silmäpeilaustuloksen. Alle vuoden iässä saatu lausunto on voimassa vain 12 kk. Pennun tai pentueen rekisteröinnin ehtona on, että suomalaisen täysin omistamien tai SKL:n rekisterissä suomalaisen osaomistuksessa olevien siitokseen käytettävien koirien - rekisteröitävien pentujen vanhempien - silmät on tarkastettu biomikroskoopilla. Siitokseen hyväksytään vain terveet, rajatapaus ja 1 asteen koirat.

Maksasairauden (CAH) vastustaminen

Pennun tai pentueen rekisteröinnin ehtona on, että suomalaisen täysin omistamien tai SKL:n rekisterissä suomalaisen osaomistuksessa olevien siitokseen käytettävien koirien - rekisteröitävien pentujen vanhemmat -seeruminäytteiden ALAT- arvot on tarkastettu dobermannien perinnöllisen maksavian (CAH) varalta enintään 10kk ennen astutusta. Maksa- ja silmäsairauden kohdalla SKL vaatii lisäksi nk. ulkomaisilta jalostuslainakoirilta, että ne täyttävät PEVISA-ehdot.

HUOM! Kaikki vaaditut tutkimustulokset on oltava suoritettuna ASTUTUSHETKELLÄ!