Organisaatio

Jalostusorganisaatio

Toimikunnan nimeäminen

 • Yhdistyksen hallitus asettaa ja lakkauttaa toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät.
 • Hallitus nimeää vuoden alussa puheenjohtajan, joka valitaan yhdeksi vuodeksi, ja vähintään kolme (3) jäsentä jalostustoimikunta neljä (4) jäsentä), jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nimitetty toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi myös olla toimikunnan ulkopuolelta.

Jäsenet

 • Hallitus voi toimikauden aikana täydentää toimikuntaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusilla jäsenillä tai eroavien / erotettujen tilalle. Hallitus voi kesken kauden – painavista syistä – erottaa toimikunnan jäseniä.
 • Toimikuntien jäsenten tulee hoitaa tehtävänsä huolellisesti ja huolehtia, että toimikunnan käytössä oleva yhdistyksen omaisuus hoidetaan luotettavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Toimikunta nimeää itselleen tarvittavan määrän avustajia.

Kokoukset ja pöytäkirjat

 • Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.
 • Toimikuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti.
 • Kopio pöytäkirjasta on toimitettava hallitukselle kuukauden kuluessa kokouksesta.
 • Virallisille tahoille lähetettävistä anomuksista ja yhdistystä taloudellisesti sitovista anomuksista on ensin keskusteltava hallituksen kanssa.
 • Kokouspalkkioita ei makseta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • Toimintaa varten toimikunnat laativat vuosittain seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.
 • Edellisen vuoden talous- ja toimintakertomus toimitetaan hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.
 • Toimikunnat toimivat hallituksen alaisina ja päättävät omasta toiminnastaan toimintasuunnitelmansa, talousarvionsa ja sääntöjensä puitteissa.

Päätösvaltaisuus ja äänestys

 • Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 • Toimikunnan kokouksissa asiat ratkaistaan tarvittaessa äänestyksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee ko-kouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Edellytykset

 • Jalostustoimikuntaan nimettäviltä jäseniltä edellytetään rotuyhdistyksen yhtäjaksoista viiden (5) vuoden jäsenyyttä.
 • Jalostustoimikuntaan nimettävien pitäisi edustaa monipuolista dobermannrodun, jalostuksen ja rotumääritelmän tuntemusta (esim. ulkomuototuomarikurssi, pk-tuomarikurssi, kasvattajan peruskurssi, jalostuksen peruskurssi, kasvattaja).

Tehtävät

 • Toimikunnan tehtävänä on ohjata rodun jalostusta Suomessa. Tavoitteena on mahdollisimman yhteiskunta-kelpoinen, terve ja anatomisesti rotumääritelmää vastaava dobermanni.
 • Jalostustoimikunta vastaa yhdistyksen virallisten luonne- ja ZTP-testien järjestämisestä.

 Jalostustoimikunta 2021

Ensisijaiset yhteydenotot: jalostus@sdy.fi
Puheenjohtaja
Jäsenet
 • Hanna Helynen
 • Miia Leskinen
 • Outi Vilkuna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.