JTO/PEVISA Keskustelutilaisuus

JTO/PEVISA Keskustelutilaisuus

Suomen dobermann yhdistyksen jalostustoimikunta

järjestää JTO/PEVISA 2020-2024 esittelyn ja keskustelutilaisuuden

SDY:n majalla (Jokiniementie 1, Helsinki)

sunnuntaina 24.3.2018 klo 12.00 tervetuloa!

Ilmoittautumiset jalostus@sdy.fi

Pevisa ehdotus:

 Uusi PEVISA astuu voimaan 1.1.2020

 -Lonkkakuvaus raja-arvo C, alaikäraja 12 kk

-Silmätutkimus, PHTVL/PHPV raja-arvo 1, alaikäraja 12 kk

-Selkäkuvaus LTV, VA, SP ilman raja-arvoja, alaikäraja 12 kk LTV + VA, 24 kk SP

– sydäntutkimus: leposydänfilmi 5 min, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi ja
mahdollisuuksien mukaan 24h Holter (lausunto voimassa 12 kk). Ultraäänitutkimus + 24h Holter (Golden Standard) molempien tulos terve tai jos 24h Holteria ei ole tehty, ultraäänitutkimus + leposydänfilmi 5 min + ultraäänen aikainen sydänfilmi tulokset terve – jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä todetaan yksikin kammiolisälyönti, tulos on rajatapaus, kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen.

– maksatutkimus veren seerumin ALAT-arvosta (lausunto voimassa 24 kk / VETLAB)

– Ulkomaisilta uroksilta vaaditaan lonkkakuvaustulos yllä mainitulla raja-arvolla sekä voimassa oleva sydäntutkimus (ulkolainen sydäntutkimus) (leposydänfilmi 5 min, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi ja mahdollisuuksien mukaan 24 h Holter, lausunto voimassa 12 kk)

Jalostuksen tavoiteohjelman raakaversio on luettavissa täällä