ZTP-testi

Ulkomuoto, arvosanat

V –  erinomainen
SG –  erittäin hyvä
G –  hyvä

Luonteen osalta mitataan seuraavia ominaisuuksia:

itsevarmuus, pelottomuus, temperamentti, ohjattavuus, koulutettavuus, viettialueet, ärsytyskynnys, puruote, laukauspelottomuus

Arvosanat

1A

Koira osoittaa oikeanlaista käyttäytymistä arvosteltavien ominaisuuksien osalta, ja antaa varman ja avoimen kuvan itsestään.

1B

Koira osoittaa heikkouksia joillakin arvosteltavista osa-alueista. Luonne kuitenkin kokonaisuudessaan vielä asetettujen rajojen sisällä.

Zurückgestellt  (hylätty 3 kk siirtymällä)

Koira ei saa varsinaista arvosanaa, ja se määrätään suorittamaan ZTP-testi uudestaan, mikäli on riittävästi epäilystä siitä, että koiran luonne ei vastaa jalostuskelpoisuusmääräyksiä. Uusintaan saa mennä ainoastaan kerran, aikaisintaan 3 kk kuluttua.Mikäli koira ei tällöinkään läpäise testiä, se todetaan jalostukseen soveltumattomaksi.

Zuchtuntauglich

Koira todetaan jalostukseen soveltumattomaksi mikäli se osoittaa aggressiivista, arkaa, hermostunutta tai salakavalaa (esim. pelkopureminen) käyttäytymistä, tai se ei täytä ulkomuotoarvostelussa vaadittuja vähimmäisvaatimuksia.