Dilatoiva kardiomyopatia DCM

Dobermannin kardiomyopatia on sydänlihassairaus, joka johtaa kliinisten oireiden ilmaantumisen jälkeen aina nopeaan (elinaika viikko -vuosi) kuolemaan. Se eroaa muiden rotujen kardiomyopatioista aggressiivisemman etenemisensä vuoksi. (Tidholm 2001, Meurs 2007). Sairauteen ei tunneta hoitoa eikä oireettomassa vaiheessa (okkultti vaihe) koiria löydetä helposti yksinkertaisilla ja luotettavilla tutkimusmenetelmillä. (Häggström 2008). Okkultisti sairas koira vaikuttaa täysin terveeltä ja toimii normaalisti, kunnes menehtyy äkillisesti tai sairastuu sydämen vajaatoiminnan oirein.

Dilatoivan kardiomyopatialla on kahdenlaisia oireita. Osalla koirista nähdään rytmihäiriöistä johtuvat äkilliset pyörtymis- ja heikkouskohtaukset tai äkillinen kuolema. Sydämen vajaatoimintamuoto aiheuttaa yhtäkkistä yskää, väsymystä, laihtumista sekä yleistä haluttomuutta. Sairastunut koira voi olla iältään 2-10v, tyypillisesti kuitenkin n. 5-7 v.. Kliinisen sairauden etenemistä ei pystytä paljoa hidastamaan, mutta sen aiheuttamia oireita voidaan helpottaa sopivilla lääkityksillä. Sairauden aggressiivista kulkua kuvaa, että oireiden ilmaantumisen jälkeen elinikä on keskimäärin vain muutama kuukausi. (Domanjko Petric A. 2002)

Noin vuosi tai kaksi ennen kuin kliiniset oireet näkyvät saatetaan 24t EKG:ssa (Holter), sydämen ultraäänitutkimuksessa, veren ns. biomarkkereissa (Troponiini I ja koiraspesifinen NT-proBNP) sekä lyhytaikaisessa EKG tutkimuksessa havaita tyypillisiä muutoksia (Domanjko Petric A. 2008, Oyama M 2007, Wess 2010, Wess 2011, Wess 2010a). Auskultaatiossa voidaan joskus kuulla lievä sivuääni. Obduktiossa sydänlihaksen histopatologiset muutokset ovat tyypillisiä ja edellyttävät diagnostiikassa hyvää tietämystä erikoisesti rytmihäiriöperäisten kuolemien yhteydessä, joihin ei aina liity selvää sydämen laajentumaa.

Tutkimusten mukaan (Meurs 2007) sairaus periytyy autosomaalisesti ja dominantisti.

Katso lisää Jalostuksen Tavoiteohjelmasta

DOBERMANNIN SYDÄNTUTKIMUS

Dobermannin kardiomyopatian (DCM) tutkimusohjeet

Suomen Kennelliiton (SKL) koirarekisteriohjeen ja dobermannin PEVISA:n mukaan suomalaisella dobermannilla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG) ja koiran pitää olla sairauden osalta terve. Sydäntutkimuslausunto on voimassa 12 kuukautta.

Tutkimuksen voi tehdä ainoastaan SKL:n hyväksymä kardiologieläinlääkäri. Päivitetty lista hyväksytyistä eläinlääkäreistä löytyy sivulta http://www.kennelliitto.fi/sydanelainlaakarit (ultraäänilausuntoja antavat eläinlääkärit).

Tutkimuksessa koiralle suoritetaan stetoskoopilla tehtävä ns. auskultaatiotutkimus ja tutkimuspöydällä vasemmalla ja oikealla kyljellä maaten sydämen ultraäänitutkimus, jonka aikana koira on EKG-seurannassa.

  1. Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus + 24h Holter (Golden Standard). Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta).
  2. Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus  ja sen aikainen sydänfilmi + leposydänfilmi 5 min. Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta)

Jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä todetaan yksikin kammiolisälyönti tulos on rajatapaus (B), kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen. 5 minuutin leposydänfilmi tallennetaan ja se tehdään omana tutkimuksenaan. Tämän lisäksi ultraäänitutkimuksen aikana koira on EKG-seurannassa, mutta tämä ei korvaa 5 minuutin lepo-EKG:tä. Mikäli koiralla havaitaan lepo-EKG:ssä tai ultraäänen aikaisessa EKG: ssa yksikin poikkeava eteislyönti, koira täytyy jatkotutkia Holter- tutkimuksella (ks. kohta A). Tällöin lopullisen diagnoosin saaminen saattaa kestää joitakin viikkoja. Koiran omistajan kannattaa varautua tällaiseen viiveeseen.

Ultraäänitutkimuksen tehnyt kardiologieläinlääkäri voi antaa heti lausunnon suoritetusta auskultaatiosta ja ultraäänitutkimuksesta sekä lyhytaikaisesta EKG-seurannasta.

Tutkimustuloksen on astutusta varten oltava: Ei osoita sydänsairautta.

MUISTAKAA TARKISTAA HETI TUTKIMUKSEN JÄLKEEN PAIKAN PÄÄLLÄ, ETTÄ SYDÄNTUTKIMUSLAUSUNTO ON TÄYTETTY OIKEIN. Näin vältytään turhilta lisätietopyynnöiltä. Virallisessa sydäntutkimuslausunnossa on ollut mm. seuraavia puutteita:

  • kohdassa lepo-EKG eläinlääkäri on merkinnyt aika-kohtaan koiran sykkeen, kun siinä pitäisi olla aika, joka lepo-ekg:tä on seurattu (dobermannilla 5 minuuttia)
  • kohdassa lepo-EKG aika-kohta on ollut tyhjä, PEVISAn mukaan vaaditaan vähintään 5 minuutin ekg, joten aika pitää mainita lomakkeessa
  • tutkimuspäivämäärissä on ollut virheitä
  • eläinlääkärin nimenselvennös ja numero puuttuu

Eläinlääkäri lähettää sydäntutkimuslausunnon suoraan Kennelliittoon, joka kirjaa tulokset KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. Kennelliitto toimittaa jalostustoimikunnalle kopiot lausunnoista neljä kertaa vuodessa.

Lähete viralliseen sydäntutkimukseen tilataan etukäteen sähköisesti ennen eläinlääkärille menoa Kennelliitosta. Eläinlääkäri tallentaa sydäntutkimuksen tulokset sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä, jolloin koiran tulos tulee heti näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Ohjeet ja lisätietoja löytyy Kennelliiton sivuilta http://www.kennelliitto.fi/uutiset/sahkoinen-sydanlahete-ja-lausunto-on-otettu-kayttoon

SDY on ilmoittanut syksyllä 2016 Kennelliitolle, että se hyväksyy PEVISA:n puitteissa virallisiksi sydäntutkimuksiksi Kennelliiton hyväksymien kardiologien tekemät sekä ECVIM- ja ACVIM-kardiologien tekemät dobermannien sydäntutkimukset. Muita ulkomaalaisia tuloksia ei voida hyväksyä mm. siksi, että ulkomaiset tutkimuslomakkeet eivät ole yhdenmukaisia suomalaisen kanssa. Kennelliiton sydänsairaustyöryhmä käsittelee asiaa. Näitä kriteerejä käytetään myös yhdistyksen pentuelistan merkinnöissä.

Dobermannin kardiomyopatia (DCM)

Dobermannin kardiomyopatia saattaa oireilla kahdella tavalla. Rytmihäiriötyyppisessä sairaudessa koira saattaa menehtyä äkilliseen ”kohtaukseen” esimerkiksi kesken leikin tai jopa nukkuessaan. Se saattaa myös selvitä tällaisesta kohtauksesta. Jokainen epämääräinen heikkous ja pyörtymiskohtaus vaatii rotumme kyseessä ollen välitöntä sydäntutkimusta. Toisessa DCM-muodossa, sydämen vajaatoiminnassa, sydämen pumppausteho rytmihäiriöiden ja sydämen laajentuman (dilataatio) vuoksi ei ole riittävä ja nestettä alkaa kerääntyä erityisesti keuhkojen alueelle. Oireet muistuttavat alussa kennelyskää, johon DCM usein sekoitetaan. Yskivä, erityisesti yli 4-vuotias dobermanni kannattaa tutkia omalla eläinlääkärillä normaalipotilaskäyntiä tarkemmin.

Molemmissa sairausmuodoissa lopullinen diagnoosi annetaan pääsääntöisesti EKG:n ja/tai Holterin sekä sydänultrauksen tulosten perusteella, ja se vaatii siten erikoisosaamista ja erikoislaitteistoja, joita kaikilla eläinlääkäreillä ei ole. SDY suosittelee Kennelliiton hyväksymien kardiologieläinlääkäreiden käyttämistä dobermannin sydäntutkimuksissa.

SDY toivoo, että kaikki dobermannin omistajat, joiden koiralla on todettu DCM muutoin kuin virallisessa sydäntutkimuksessa, toimittaisivat tiedon koiransa diagnoosista myös yhdistykselle osoitteella jalostus@sdy.fi.

Katso lisää http://www.sdy.fi/jalostus/terveys/dilatoiva-kardiomyopatia/

Tuloksen tulkinta
A = ei DCM viittaavia löydöksiä, B = DCM rajatapaus, C = DCM muutokset, oireeton
 NIMIDCM DNA TUTKITTUULTRALEPO-EKG
5 min
HOLTER 24h TUTKIMUSTULOSTUTKIJA
UrosA'dreams Magnumnegative28.7.2010BABMaria Wiberg
NarttuAnsochristo's Eyes On Me-13.2.2014AABBMaria Wiberg
11.8.2014AAAAMaria Wiberg
29.3.2016ACCCMaria Wiberg
7.6.2016CCMaria Wiberg
NarttuAquarell von Arsidorf-21.4.2015AAAMaria Wiberg
NarttuAtaraxie's Cubalibre10.3.2015AAAAMaria Wiberg
NarttuBetelges Shalimar21.9.2015AAAAndrea Gladuli
NarttuBetelges Unitapos.homoz.15.2.2011BABMaria Wiberg
NarttuBriska's Dorisnegative9.9.2015AAAAMaria Wiberg
UrosBrückendorfer Arago9.11.2015AAAAnne Siljamäki
UrosBrückendorfer Arak12.5.2016AAAMaria Wiberg
NarttuBrückendorfer Araya16.8.2016AAATaru Kangasniemi
NarttuBrückendorfer Cora8.6.2016CACMaria Wiberg
UrosBrückendorfer Viasconegative24.5 2010AAAAMaria Wiberg
UrosBurgstätte vd Ernstpos.heteroz.4.1 2011AAAAMaria Wiberg
NarttuBäbies Garden Proud To Be Loud15.12.2015AAAOuti Niemelä
NarttuCome As You Are Savannahnegative3.1.2011AAAAMaria Wiberg
UrosCome As You Are Siriuspos.heteroz.2.5.2012AAAAMaria Wiberg
16.1.2014CCCMaria Wiberg
22.10.2015CCCCMaria Wiberg
UrosConte Drago del Dinico Unico3.5.2016AAAAnders Eriksson
NarttuDargaard Twalif Pheony29.9.2016AAAAnne Siljamäki
NarttuDargaard Twalif Poppy22.12.2015AAATaru Kangasniemi
UrosDargaard Twalif Puma5.11.2015AAAMaria Wiberg
UrosDarya's Dewald Dack-19.9.2011AAAAMaria Wiberg
NarttuDeep Delight Catchy Cathynegative2.9.2011CBCMaria Wiberg
NarttuDeep Delight Cute Miss Take-27.12.2011ACCMaria Wiberg
NarttuDenwest Fuel For Fire-9.4.2014AAAAnu Kaistinen
UrosDenwest Rule The Roostnegative10.11.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuDiamandin Capricornia21.5.2016AAAAnders Eriksson
NarttuDiamandin D'escara15.7.2014AAASari Granholm
NarttuDiamandin Paola Pelagiapos.heteroz.8.6 2010AAAAMaria Wiberg
15.11.2014AAAAnders Eriksson
NarttuDiragos Paris By Night23.4.2015AAAAnne Siljamäki
28.6.2016AAAAnne Siljamäki
NarttuDobechester Briolananegative5.7.2010AAAAMaria Wiberg
UrosDobechester Caldwell26.8.2015AAASeppo Lamberg
NarttuDobechester Daiquiri5.11.2015BABMaria Wiberg
7.6.2016CBBCMaria Wiberg
NarttuDobechester Damayanti24.2.2015AAAAMaria Wiberg
UrosDobechester Davinci23.2.2016AAASeppo Lamberg
NarttuDobelcos Anouk-22.10.2010CCCMaria Wiberg
UrosDura Lex Polonia Forlan-29.6.2016AAAAnders Eriksson
NarttuDäsy's Fiasko Acca-16.7.2010CCCMaria Wiberg
NarttuDäsy's Fiini Hulinapos.heteroz.16.7.2010CCCMaria Wiberg
NarttuEfkeria's Irene Cara3.5.2016AAAAMaria Wiberg
NarttuEfkeria's Ivana Trump5.11.2015ABBBMaria Wiberg
1.6.2016AAAAMaria Wiberg
NarttuEria Pro Zada Zehavapos.heteroz.1.11.2010AAAAMaria Wiberg
10.1.2013AAAOuti Niemelä
NarttuEroosion Irie Iriennapos.heteroz.16.7.2010AAAAMaria Wiberg
11.2.2015AAASeppo Lamberg
NarttuEvinetin Edelfrau7.1.2016AAAMaria Wiberg
NarttuEvinetin Evilda-9.7.2014AAAAnu Kaistinen
NarttuEvinetin E'vista-9.7.2014AAAAnu Kaistinen
11.11.2015AAAAnu Kaistinen
NarttuEximus Vis Drvcellapos.heteroz.9.1.2012AAAAMaria Wiberg
NarttuEximus Vis Feathers Fell-30.3.2015AAAAnne Siljamäki
UrosExtra Elite Demolitionnegative20.5.2010CACMaria Wiberg
NarttuExtra Moravak Chimeranegative28.10.2011ABBMaria Wiberg
NarttuFelistar's Alexiapos.heteroz.15.7.2010AAAAMaria Wiberg
UrosFerrenberg v Merrel25.11.2015AAAAMaria Wiberg
UrosFjordneck Maseratinegative19.5.2014ABBSeppo Lamberg
UrosHell van da Fausto-4.11.2014BABOuti Niemelä
-16.3.2016CBCOuti Niemelä
UrosIrinland Marcelle Mondial-20.5.2010AAAAMaria Wiberg
UrosJago5.11.2015AAAMaria Wiberg
NarttuJotunheim's Pandorapos.heteroz.24.10.2011AAAAMaria Wiberg
21.11.2013AABBMaria Wiberg
7.4.2014AABBMaria Wiberg
10.6.2015AAAAnu Kaistinen
UrosJotunheim's Thorpos.heteroz.10.12.2014
29.1.2015
AA-
A
ASeppo Lamberg
NarttuKordeliline Nikol´ Nataliapos.heteroz.15.10.2011AAAAMaria Wiberg
8.9.2014AAAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Cleo Cinezze19.3.2014ACCMaria Wiberg
UrosKriegerhof Galliano27.2.2014AAAAMaria Wiberg
UrosKriegerhof Jägermeister7.8.2014AAAAndrea Gladuli
NarttuKriegerhof Kamilla6.8.2015AAASeppo Lamberg
UrosKriegerhof Orm-CACMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Princess Parispos.heteroz.24.9.2010CMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Rhianna-7.2.2011  
AAMaria Wiberg
1.12.2011AMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Rosine-6.10.2010AAAAMaria Wiberg
23.2.2012CACMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Uma Linapos.heteroz.29.9.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Una Unitapos.heteroz.20.10.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Viva L'Amore-27.9.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Wiiwipos.heteroz.30.3.2011ACCMaria Wiberg
5.10.2011AAAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Wineznegative17.4.2012AAAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Yosinez12.2.2014AAAMaria Wiberg
NarttuKriegerhof Yvonnez5.4.2013AAAAMaria Wiberg
NarttuLegrant Land Amanda Aprilpos.heteroz.1.11.2010ACCMaria Wiberg
2012ABBMaria Wiberg
UrosLittle League's Mondialpos.heteroz.4.1.2011ACCMaria Wiberg
NarttuLittle League's Shabittenegative13.9.2010AAAAMaria Wiberg
UrosMarvinette's Herrlich Harley1.4.2015AAAAnu Kaistinen
NarttuMarvinette's Hydra Hetairanegative20.12.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuMayfirst Taste of Chocolate12.5.2016AAAMaria Wiberg
NarttuMayfirst Whizzling Wind12.5.2016AAAMaria Wiberg
NarttuMinex Bonnie4.7.2016AAAAndrea Gladuli
NarttuMeillon Imagine This19.5.2014AAASeppo Lamberg
NarttuMonwelt's Kraft Uma Thurman8.10.2015AAASeppo Lamberg
UrosMonwelt's Kraft Vito5.11.2015AAA
UrosNemesis v Quirinus11.1.2016AAAAndrea Gladuli
NarttuO'zone Formosapos.heteroz.16.8.2010AAAAMaria Wiberg
16.1.2012AAAAMaria Wiberg
NarttuO'zone Jewelnegative6.3.2013AAAAMaria Wiberg
NarttuParadiz Ronado One Pearlapos.heteroz.21.3.2012ACCMaria Wiberg
UrosPark Hill's C'mon Chevrolet27.11.2013AAAMaria Wiberg
UrosPark Hill's Combat Cannonnegative19.4.2012AAAAMaria Wiberg
NarttuPark Hill's Desdemonanegative27.12.2011AAAAMaria Wiberg
27.11.2013AAAMaria Wiberg
NarttuParonittaren Naamani8.2.2016AAAAndrea Gladuli
NarttuPower Dee's Precious Pandoranegative29.11.2011AAAAMaria Wiberg
NarttuPower Dee's Original Soulnegative27.11.2013AAAMaria Wiberg
NarttuPower Dee's Our Naughty Angel-27.11.2013AAAMaria Wiberg
UrosRed Label's Iceman Igarospos.heteroz.17.11.2011AAAAMaria Wiberg
NarttuRed Label's Lady Lollipop-20.3.2014AAAMaria Wiberg
21.9.2015AAATaru Kangasniemi
NarttuRed Label's Madame Madventurenegative1.2.2013AAAMaria Wiberg
10.9.2015AAAASeppo Lamberg
NarttuRed Label's Nice Nitza12.1.2016AAAMaria Wiberg
NarttuRockslope's Cira Caramia25.7.2013A-CCSeppo Lamberg
2.4.2014AAAASeppo Lamberg
NarttuRockslope's Dejavu Desire-23.2.2012AAAAMaria Wiberg
UrosRockslope's Jammin' Janus-27.8.2014AAnne Siljamäki
UrosRockslope's Kiro Kherub19.8.2015AABBMaria Wiberg
UrosRosenhöhe vd Erccinegative28.1.2011AAAAMaria Wiberg
NarttuSan Soul Diamond Of Dreams3.6.2015AAAAMaria Wiberg
NarttuSanta Julf Alaskapos.heteroz.23.2.2012AAAAMaria Wiberg
NarttuSant Kreal Fabiola18.5.2015AASari Granholm
UrosSant Kreal Che Guevarapos.heteroz.23.5.2013AAAAMaria Wiberg
11.9.2014AAAOuti Niemelä
UrosSant Kreal Jakhont5.11.2015AAAMaria Wiberg
UrosScandic Scandal's Shamalnegative15.2.2011ABBMaria Wiberg
19.8.2011AAAAMaria Wiberg
22.1.2013AAAAMaria Wiberg
UrosScandic Scandal's Spike7.9.2015AAAAnne Siljamäki
UrosSergius Aleksandrija Ocean For True North-27.12.2010CCCMaria Wiberg
UrosSmart Wood Hills Kaiser Konstantin21.2.2014

31.3.2014
A

AA
ASeppo Lamberg

Maria Wiberg
19.10.2015AAAAndrea Gladuli
NarttuSmart Wood Hills Princess Ruskapos.homoz.6.10.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuSpooky Woods Black Pepper7.4.2016CCOuti Niemelä
UrosStahlberg vom Aatu19.7.2013AAAASari Granholm
26.8.2015AAATaru Kangasniemi
30.8.2016AAAAMaria Wiberg
NarttuStay In Style Agratanegative27.12.2010ABBMaria Wiberg
UrosStay In Style Cart Caponenegative7.12.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuTahi Reme Fibie7.9.2015AAAAnne Siljamäki
NarttuTaikaviitan Pikku Pippuri-23.7.2010AAAAMaria Wiberg
NarttuTaikaviitan Uusi-Unelma23.11.2015AAAAndrea Gladuli
NarttuThea Tony11.6.2014AAAAMaria Wiberg
NarttuToscanina's Flower Powernegative21.3.2012AAAAMaria Wiberg
27.11.2013AAAMaria Wiberg
NarttuToscanina's Honey Queenpos.heteroz.16.11.2010AABBMaria Wiberg
11.1.2011AAAAMaria Wiberg
21.3.2012AACCMaria Wiberg
27.11.2013AAAMaria Wiberg
NarttuToscanina's Indian Songpos.heteroz.16.2.2011ACCMaria Wiberg
UrosTouch Me Darkside Dude-30.3.2011CACMaria Wiberg
NarttuTöpferstadt vd Gilda11.12.2015AAASari Granholm
NarttuVadelma3.2.2016AAAAnu Kaistinen
NarttuViva'la Rosa Geneva Rosa12.6.2015AACCSari Granholm
16.10.2015--AASari Granholm
NarttuViva'la Rosa Go Go Girl11.8.2016AAA
NarttuViva'la Rosa Nevele Pride17.3.2016AAAOuti Niemelä
NarttuWalldobes Priva Phantasy9.12.2013AAAAnne Siljamäki
NarttuWantij v.h. Fleur-26.2.2014AAAAMaria Wiberg
-18.9.2015AAAAndrea Gladuli
NarttuWarringhof v Esta24.2.2015AAAAMaria Wiberg
NarttuWinningmood Angelina Amour12.5.2016AAAMaria Wiberg
NarttuYenicerin Acca Larentia24.8.2015AAAASeppo Lamberg
NarttuYenicerin Animus5.11.2015AAAMaria Wiberg
NarttuYenicerin Canella11.5.2016AAATaru Kangasniemi