Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli HD

Lonkkavika aiheuttaa harvoin kliinistä vaivaa dobermannille. Voimakkaat muutokset, löysyys ja lonkkamaljan ja reisiluun nupin yhteensopimattomuus johtaa nivelrikkoon. Nivelrikon oireita ovat ylösnousuvaikeudet, liikkumisen ja rasituksen jälkeiset ontumiset ja takaraajojen jäykkyys.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö on sairaus, jonka vastustuksella on historiallinen perinne (Leppänen 1999, 2000a, b, Mäki 2000, 2002, 2004, Marschall 2007, Hedhammar 2007). Dobermanni ei koskaan ole ollut tyyppirotu sairastuvuudessa. Siitä huolimatta yhdistyksen (kuten monen muunkin suomalaisen koirayhdistyksen) PEVISA ohjelma käynnistyi juuri tämän vian vastustamisella.

Esiintymistiheys ja sairauden vakavuus on eri roduilla erilainen. Dobermannilla esiintyvyys on Suomessa ja Ruotsissa noin 20% luokkaa, mikä tuntuu poikkeuksellisen korkealta luvulta verrattuna muiden maiden tilastoihin. Se esiintyy kuitenkin useimmiten lieväasteisena eikä silloin haittaa koiran työkäyttöä.

Katso lisää Jalostuksen Tavoiteohjelma.