PEVISA

DOBERMANNIN JTO 2015-2019

Dobermannin jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) vuosille 2015-2019 on hyväksytty SDY:n yleiskokouksessa 5.4.2014 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 10.6.2014. Ohjelma tuli voimaan 1.1.2015.

http://www.sdy.fi/jalostus/wp-content/uploads/2014/07/JTO2014_05042014_korjattu14072014.pdf

DOBERMANNIN PEVISA-MÄÄRÄYKSET 2015-2019

JTO sisältää dobermannin PEVISA-määräykset (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), jotka tulivat voimaan 1.1.2015, sydäntutkimus kuitenkin vasta 1.6.2015, ja ne ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Pentujen rekisteröinti edellyttää kaikkien PEVISA-ehtojen täyttymistä.

Kaikkien tutkimusten alaikäraja on 12 kuukautta.

Tutkimusten on oltava tehtynä ennen astutusta.

DILATOIVA KARDIOMYOPATIA (DCM)

Sydäntutkimus: leposydänfilmi EKG 5 minuuttia, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi ja mahdollisuuksien mukaan 24h Holter. Lausunto on voimassa 12 kuukautta ja tuloksen on oltava: ei osoita sydänsairautta (A).

  1. Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus + 24h Holter (Golden Standard). Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta).
  2. Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus ja sen aikainen sydänfilmi + leposydänfilmi 5 min. Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta)

Jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä (huom! kaksi erillistä tutkimusta) todetaan yksikin kammiolisälyönti, tulos on rajatapaus (B), kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen.

LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ (HD)

Lonkkien raja‐arvo on C, lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.

Yllämainitun raja-arvon mukainen lonkkatulos vaaditaan myös ulkomaalaisilta uroksilta.

SILMÄSAIRAUS PHTVL/PHPV

PHTVL/PHPV raja‐arvo 1.

MAKSASAIRAUS CAH

Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Lausunto ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämissä laboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä Movet ja IDEXX Laboratories Vetlab. ALAT = maksan toimintaentsyymi.