Silmäsairaus eli PHTVL/PHPV

Sairaus johtuu sikiökautisista verisuonijäänteistä linssin takapinnalla. Verisuonet, jotka ruokkivat kehittyvää silmää resorboituvat (katoavat) normaalisti syntymään mennessä. Jostain syystä tässä mekanismissa syntyy häiriö ja poikkeava kudosmassa jäänne näkyy silmän tutkimuksessa. Lieväasteisin muoto, jossa verisuonitus näkyy ainoastaan linssin takapinnan pisteytyksenä, ei muutu tai pahene iän mukana (1 aste). Jos verisuonijäänteitä on runsaammin, se aiheuttaa ärsytystä ja linssin takakapseli alkaa samentua. Linssi itsessään voi myös olla epämuotoinen. (Wallin 2005). Vakavuutta kuvataan asteikolla 2-6, jossa 6 aste ilmaisee koiran olevan kokonaan sokean. Koska näkökyky ei ole tärkein koiran aisteista, ainoastaan erittäin vakavat muutokset häiritsevät koiraa. 2-6 asteen hidas eteneminen saattaa johtaa iäkkäämmän koiran näköhäiriöihin ja mahdollisiin pelosta johtuviin käyttäytymismuutoksiin.

Esiintyvyys ja sairauden vakavuus on eri roduilla erilainen. Dobermannilla esiintyvyys on ollut Suomessa pitkään noin 20% luokkaa.

PPM, persistoivat pupillamembraanit, (sikiöaikaiset kudossäikeet silmän etukammion alueella)

Sikiökehityksen aikana iriksestä eli värikalvosta lähtevä kalvo peittää mustuaisaukon. Pennun silmien avautuessa n. 10 pv jälkeen kalvo häviää. Jos imeytymisessä tapahtuu häiriö, iiriksestä voi lähteä juosteita eli persistoivia pupillaari membraaneja silmän pintaan muualle iirikseen tai mustuaisaukon takana sijaitsevaan linssiin. Joskus tästä voi seurata kiinnitysalueen samentumia. Eräillä roduilla tauti on perinnöllinen.

Dobermannilla kuvataan myös silloin tällöin PPM löydöksiä. Sitä ei yleensä pidetä vakavana ongelmana ja on sivulöydös silmätutkimuksen yhteydessä. (Wallin 2005)