Spondyloosi, selkänikamien yhteenluutuminen

Spodyloosissa selkärangan nikaman päiden alapinnoille muodostuu luupitoista liikakasvua (osteofytoosi), joka saattaa johtaa kahden nikaman sillottumiseen. Jos liikakasvu nousee nikamien sivuja ylöspäin se saattaa ärsyttää lähialueen hermoratoja ja tuottaa äkkikäännöksissä ja hypyissä kipua. Pääsääntöisesti nikaman alapinnan osteofyytit eivät aiheuta koiralle kliinistä vaivaa, eivätkä haittaa koiran toimintaa työ- tai muussa harrastuskäytössä. (Frykman).

Spondyloosi on melko yleinen muiden rtg-tutkimusten yhteydessä helposti havaittava sivulöydös, eikä löydöksestä pääsääntöisesti tarvitse huolestua. Spondyloosia esiintyy kaikilla roduilla. Eräillä roduilla (esim. bokseri) sairautta esiintyy paljon. (Weidl 1998, Zander 2002). Jalostuksessa spondyloosilöydösten määrä, suhteessa koiran ikään, jolloin diagnoosi asetettiin, pitää ottaa huomioon.

Tulokset Kennelliiton Jalostustietojärjestelmässä