Verenvuototaipumus eli v.Willebrand’n tauti

V.Willebrand’n sairaus on perinnöllinen verenvuotosairausryhmä. Sairautta esiintyy kolmea eri muotoa. Dobermannilla esiintyvässä muodossa (I) toimivaa v.Willebrandi’n tekijää muodostuu homotsygootisti sairailla jonkin verran, joten vuototaipumus on melko vähäistä. Koiran elämää sairaus ei yleensä koskaan haittaa. Monet homotsygootisti sairaat yksilöt saattavat elämänsä aikana läpikäydä monia tilanteita, jotka aiheuttavat verenvuotoa. Joskus kuitenkin valitettavin tapahtuu ja koira saattaa menehtyä esimerkiksi leikkausten jälkeiseen verenvuotoon.. On myös mahdollista, että jotkut ulkoiset tai sisäiset tekijät suojaavat homozygootteja yksilöitä.

Sairaus voidaan nykyisin todeta DNA-testauksen avulla. Sairaus periytyy autosomaalisesti ja resessiivisesti. (Vetgen). Sairaan ja kantajan, tai kahden kantajan käyttöä ei pitäisi suosia, sillä näistä kombinaatioista on mahdollista saada esiin dominantisti ja siten kliinisesti sairaita yksilöitä. Mikäli yhdistelmästä on mahdollista syntyä sairaita, pentue kannattaa tutkia v.Willebrand’n varalta ennen yksilöiden myyntiä.

Katso lisää Jalostuksen Tavoiteohjelma.