ZTP-testi

Kuva Sanna Fält
Kuva Sanna Fält

ZTP

Rodun kotimaan jalostuskelpoisuustestiin (ZTP), joka kehitettiin jo vuonna 1957 ja tarkennettiin 1976 on kuulunut muiden rotujen vastaavasta testistä poikkeava kohta. Aggressiotestauksen eli ns. ”rohkeuskokeen” lisäksi koira joutuu yksin kytkettynä, vähintään 5m. liinaan, avoimella kentällä kohtaamaan ventovieraan ihmisen. Se ei tässä tilanteessa saa osoittaa pelkoja väistämällä tai pakenemalla, eikä uhkaamalla tai hyökkäämällä (ZTP testiohjeet).

ZTP:ssä arvostellaan seuraavat ominaisuudet: itsevarmuus, pelottomuus, temperamentti, ohjattavuus, viettialueet, koulutettavuus, ärsytyskynnys, otekäyttäytyminen ja laukaisuherkkyys. Arvosteluasteikkona käytetään sanallista kuvausta erittäin korkea – korkea – kohtuullinen – vähäinen.

Saksan Dobermannyhdistys (DV) edellyttää, että kaikki Saksassa jalostukseen käytettävät koirat ovat suorittaneet ZTP testin. Pelkkä käyttökoe ei Saksassa riitä jalostuskäyttöön. SDY on tukenut ZTP testin suoritusta myös Suomessa. Vaikka testistä suoriutuminen vaatiikin kohtalaisesti koiran koulutusta (suojelukokeen osakohtia), testin yhtenä osiona on koiran sosiaalisen käyttäytymisvarmuuden arviointi. Tätä testin kohtaa pidetään tärkeänä. Mikäli koira ei läpäise ns. paalukoetta se hylätään, tai vajavuudet tässä vaikuttavat lopputulokseen. On todennäköistä, että dobermannin vuosien varrella paremmaksi muuttunut sosiaalinen käytös johtuu juuri tämän momentin vaikutuksesta. Koirien pelokkuus vieraita ihmisiä kohtaan on vähentynyt. Suomessa on ollut mahdollista osallistua jalostuskelpoisuustestiin kerran vuodessa lähes joka vuosi alkaen vuodesta 1992. Testattavien koirien määrä on vaihdellut keskimäärin 7-15 kpl/vuosi. Tavoitteena on, että pystyisimme edelleen järjestämään ZTP testejä vuosittain.

 

Luonteen osalta mitataan seuraavia ominaisuuksia:

itsevarmuus, pelottomuus, temperamentti, ohjattavuus, koulutettavuus, viettialueet, ärsytyskynnys, puruote, laukauspelottomuus

Arvosanat

1A

Koira osoittaa oikeanlaista käyttäytymistä arvosteltavien ominaisuuksien osalta, ja antaa varman ja avoimen kuvan itsestään.

1B

Koira osoittaa heikkouksia joillakin arvosteltavista osa-alueista. Luonne kuitenkin kokonaisuudessaan vielä asetettujen rajojen sisällä.

Zurückgestellt  (hylätty 3 kk siirtymällä)

Koira ei saa varsinaista arvosanaa, ja se määrätään suorittamaan ZTP-testi uudestaan, mikäli on riittävästi epäilystä siitä, että koiran luonne ei vastaa jalostuskelpoisuusmääräyksiä. Uusintaan saa mennä ainoastaan kerran, aikaisintaan 3 kk kuluttua.Mikäli koira ei tällöinkään läpäise testiä, se todetaan jalostukseen soveltumattomaksi.

Zuchtuntauglich

Koira todetaan jalostukseen soveltumattomaksi mikäli se osoittaa aggressiivista, arkaa, hermostunutta tai salakavalaa (esim. pelkopureminen) käyttäytymistä, tai se ei täytä ulkomuotoarvostelussa vaadittuja vähimmäisvaatimuksia.

 

 

Ulkomuoto, arvosanat

V -  erinomainen
SG -  erittäin hyvä
G -  hyvä

ZTP-testin säännöt englanniksi löytyy täältä