skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finska Dobermannförening rf
Kevätkokous 14.4.2019

Kevätkokous 14.4.2019

Näytä lisää…

14.4.2019 15:30

SDY maja

Jokiniementie 1, 00650 Helsinki

Järjestäjä:

Suomen Dobermannyhdistys Ry

 

 

Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: su 14.4.2019 klo 16:00 (valtakirjojen tarkistus ja kahvit klo 15:30 alkaen)

Paikka: Oulunkylän maja, Jokiniementie 1, 00650 Helsinki

Kokouksen aluksi palkitaan vuonna 2018 parhaiten menestyneet dobermannit ja ohjaajat yhdistyksen perinteisin kiertopalkinnoin sekä ansioituneet yhdistyksen jäsenet ansiomerkein.

Esityslista:

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Valitaan tarvittava määrä ääntenlaskijoita

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Esitellään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset

Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta

Luetaan toiminnantarkastajien lausunto

10§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

11§ Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta

12§ Päätetään ja äänestetään uusi Jalostuksen Tavoiteohjelma (JTO) ja PEVISA vuosille 2020-2024

Pevisa ehdotus:

 Uusi PEVISA astuu voimaan 1.1.2020

 -Lonkkakuvaus raja-arvo C, alaikäraja 12 kk

-Silmätutkimus, PHTVL/PHPV raja-arvo 1, alaikäraja 12 kk

-Selkäkuvaus LTV, VA, SP ilman raja-arvoja, alaikäraja 12 kk LTV + VA, 24 kk SP

– sydäntutkimus: leposydänfilmi 5 min, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi ja
mahdollisuuksien mukaan 24h Holter (lausunto voimassa 12 kk). Ultraäänitutkimus + 24h Holter (Golden Standard) molempien tulos terve tai jos 24h Holteria ei ole tehty, ultraäänitutkimus + leposydänfilmi 5 min + ultraäänen aikainen sydänfilmi tulokset terve – jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä todetaan yksikin kammiolisälyönti, tulos on rajatapaus, kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen.

– maksatutkimus veren seerumin ALAT-arvosta (lausunto voimassa 24 kk / VETLAB)

– Ulkomaisilta uroksilta vaaditaan lonkkakuvaustulos yllä mainitulla raja-arvolla sekä voimassa oleva sydäntutkimus (ulkolainen sydäntutkimus) (leposydänfilmi 5 min, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi ja mahdollisuuksien mukaan 24 h Holter, lausunto voimassa 12 kk)

13§ Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

14§ Kokouksen päättäminen

Back To Top
Search