skip to Main Content

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan.

Oulunkylän maja - ja kenttä

Katuosoite: Jokiniementie 1, Helsinki
testilogo_volx

Suomen Dobermannyhdistys ry - vuodesta 1950

© Susanna Eksymä
Suomen Dobermannyhdistys ry | Finlands Dobermannförening rf
SDY:n Syyskokous 7.11.2021

SDY:n syyskokous 7.11.2021

Näytä lisää…

7.11.2021 12:00

Syyskokous pidetään etäkokouksena perustuen lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021), joka on voimassa 30.6.2022 asti.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375

Kokouksen asialistalla on yhdistyksen sääntömääräiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat,  hallituksen esittämät asiat ja jäsenistön esitykset syyskokouksessa käsiteltäviksi asioiksi, jotka tulee lähettää hallitukselle tiedoksi 31.8.2021 mennessä.

Kokous alkaa 7.11.2021 klo 12 ja yhteyksien testaaminen aloitetaan klo 11.45. Kokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon maanantaihin 25.10.2021 mennessä osoitteeseen yleiskokous@sdy.fi.

Syyskokous 2021 esityslista

Syyskokous 2021 osallistumis- ja äänestysohje

LIITE 1 SDY:n säännöt 05042021

LIITE 2 SDY sääntöjen vertailuversio

LIITE 3 Suomen Dobermannyhdistys – Finlands Dobermannförening ry säännöt

LIITE 4 Suomen Dobermannyhdistys ry ALAOSASTOT

SDY ry:n tietosuojaseloste on luettavissa http://www.sdy.fi/tietosuoja/. Henkilötietoja käsitellään tapahtumissa yhdistyksen tietosuojaselosteen mukaisesti ja ilmoittautuessa tapahtumaan hyväksyt omalta osaltasi sitä koskevan henkilötietojen käsittelyn.

Back To Top
Search