Vuoden kasvattaja

Vuoden kasvattaja kilpailu;

Kilpailuun osallistuvat kaikki yhdistyksen jäseninä olevat kasvattajat, joilla on ollut kilpailu vuotta edeltävien kolmen vuoden (3 v) aikana vähintään kaksi (2 ) pentuetta, esim. VUODEN KASVATTAJA 2020; vähintään kaksi pentuetta ajalla 2017-2019. Tulokset lasketaan kalenterivuodelta 2020 ja palkitaan seuraavan vuoden kevätkokouksessa (kevät 2021)

Mukaan lasketaan kilpailu vuonna saavutetut tulokset. Tuloksissa ei huomioida ulkomaisia tuloksia, paitsi jos kasvatti on ulkomaisessa omistuksessa ja asuu pysyvästi ulkomailla; kasvattajan tulee tällöin  ilmoittaa jalostustoimikunnalle ko. kasvatin tulokset sähköpostitse : jalostus@sdy.fi

Suomeen rekisteröidyn koiran tai suomalaisen omistaman koiran ulkomailla tehtyjä tuloksia ei huomioida lukuunottamatta IDC IGP mestaruuskisojen / IDC näyttelyn tuloksia. Näiden kisojen tulos /näyttelyn sijoitus on kasvattajalle 10 pistettä/koira.

vWD tulokset kilpailu vuodelta pyydetään toimittamaan jalostustoimikunnalle jalostus@sdy.fi

Pisteytystaulukkoa käytetään suuntaa antavana aputaulukkona ja pisteytyksellä saavutetut tulokset ovat ohjeellisia. Jalostustoimikunnalla on lopullinen päätösvalta ja se päättää oman harkintansa perusteella kilpailun voittajan.

Paremmuus ratkaistaan osa-aluekohtaisesti pisteiden mukaan seuraavassa järjestyksessä

  1. terveys
  2. luonne
  3. käyttökoe/ muu koe
  4. ulkomuoto

 

Kasvattajia pyydetään toimittamaan yllä mainitut puuttuvat tulokset 15.2.2021 mennessä