ZTP-testi

ZTP-testin säännöt⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Saksan Dobermannyhdistys (DV) on kehittänyt ZTP-testin vuonna 1957 vähimmäisvaatimuksena jalostukseen käytettäville koirille. Pelkkä käyttökoe ei Saksassa riitä jalostuskäyttöön. SDY on tukenut ZTP-testin suoritusta myös Suomessa. Vaikka testistä suoriutuminen vaatiikin kohtalaisesti koiran koulutusta (BH-koe, suojelukokeen osa-alueita), testin yhtenä osiona on koiran sosiaalisen käyttäytymisvarmuuden arviointi. Tätä testin kohtaa pidetään tärkeänä. Mikäli koira ei läpäise ns. paalukoetta se hylätään, tai vajavuudet tässä vaikuttavat lopputulokseen. On todennäköistä, että dobermannin vuosien varrella paremmaksi muuttunut sosiaalinen käytös johtuu juuri tämän momentin vaikutuksesta. Koirien pelokkuus vieraita ihmisiä kohtaan on vähentynyt. Suomessa on ollut mahdollista osallistua jalostuskelpoisuustestiin kerran vuodessa lähes joka vuosi alkaen vuodesta 1992. Testattavien koirien määrä on vaihdellut keskimäärin 7-15 kpl/vuosi. Tavoitteena on, että pystyisimme edelleen järjestämään ZTP-testejä vuosittain.

Luonteen osalta mitataan seuraavia ominaisuuksia:

itsevarmuus, pelottomuus, temperamentti, ohjattavuus, koulutettavuus, viettialueet, ärsytyskynnys, puruote, laukauspelottomuus

Arvosteluasteikkona käytetään sanallista kuvausta 

erittäin korkea – korkea – kohtuullinen – vähäinen

Arvosanat

1A

Koira osoittaa oikeanlaista käyttäytymistä arvosteltavien ominaisuuksien osalta, ja antaa varman ja avoimen kuvan itsestään.

1B

Koira osoittaa heikkouksia joillakin arvosteltavista osa-alueista. Luonne kuitenkin kokonaisuudessaan vielä asetettujen rajojen sisällä.

Zurückgestellt  (hylätty 3 kk siirtymällä)

Koira ei saa varsinaista arvosanaa, ja se määrätään suorittamaan ZTP-testi uudestaan, mikäli on riittävästi epäilystä siitä, että koiran luonne ei vastaa jalostuskelpoisuusmääräyksiä. Uusintaan saa mennä ainoastaan kerran, aikaisintaan 3 kk kuluttua. Mikäli koira ei tällöinkään läpäise testiä, se todetaan jalostukseen soveltumattomaksi.

Zuchtuntauglich

Koira todetaan jalostukseen soveltumattomaksi mikäli se osoittaa aggressiivista, arkaa, hermostunutta tai salakavalaa (esim. pelkopureminen) käyttäytymistä, tai se ei täytä ulkomuotoarvostelussa vaadittuja vähimmäisvaatimuksia.

Ulkomuoto, arvosanat

V -  erinomainen
SG -  erittäin hyvä
G -  hyvä

Osallistumisvaatimukset

  • koiran lonkkatulos A/B, 
  • koiran vanhempien lonkkatulos A/B, 
  • vWD tulos vapaa/kantaja,
  • BH suoritettu