Dilatoiva kardiomyopatia, DCM

Dobermannin kardiomyopatia on sydänlihassairaus, joka johtaa kliinisten oireiden ilmaantumisen jälkeen aina nopeaan (elinaika viikko -vuosi) kuolemaan. Se eroaa muiden rotujen kardiomyopatioista aggressiivisemman etenemisensä vuoksi. (Tidholm 2001, Meurs 2007). Sairauteen ei tunneta hoitoa eikä oireettomassa vaiheessa (okkultti vaihe) koiria löydetä helposti yksinkertaisilla ja luotettavilla tutkimusmenetelmillä. (Häggström 2008). Okkultisti sairas koira vaikuttaa täysin terveeltä ja toimii normaalisti, kunnes menehtyy äkillisesti tai sairastuu sydämen vajaatoiminnan oirein.

Dilatoivan kardiomyopatialla on kahdenlaisia oireita. Osalla koirista nähdään rytmihäiriöistä johtuvat äkilliset pyörtymis- ja heikkouskohtaukset tai äkillinen kuolema. Sydämen vajaatoimintamuoto aiheuttaa yhtäkkistä yskää, väsymystä, laihtumista sekä yleistä haluttomuutta. Sairastunut koira voi olla iältään 2-10v, tyypillisesti kuitenkin n. 5-7 v.. Kliinisen sairauden etenemistä ei pystytä paljoa hidastamaan, mutta sen aiheuttamia oireita voidaan helpottaa sopivilla lääkityksillä. Sairauden aggressiivista kulkua kuvaa, että oireiden ilmaantumisen jälkeen elinikä on keskimäärin vain muutama kuukausi. (Domanjko Petric A. 2002)

Noin vuosi tai kaksi ennen kuin kliiniset oireet näkyvät saatetaan 24t EKG:ssa (Holter), sydämen ultraäänitutkimuksessa, veren ns. biomarkkereissa (Troponiini I ja koiraspesifinen NT-proBNP) sekä lyhytaikaisessa EKG tutkimuksessa havaita tyypillisiä muutoksia (Domanjko Petric A. 2008, Oyama M 2007, Wess 2010, Wess 2011, Wess 2010a). Auskultaatiossa voidaan joskus kuulla lievä sivuääni. Obduktiossa sydänlihaksen histopatologiset muutokset ovat tyypillisiä ja edellyttävät diagnostiikassa hyvää tietämystä erikoisesti rytmihäiriöperäisten kuolemien yhteydessä, joihin ei aina liity selvää sydämen laajentumaa.

Tutkimusten mukaan (Meurs 2007) sairaus periytyy autosomaalisesti ja dominantisti.


DOBERMANNIN SYDÄNTUTKIMUS

Dobermannin kardiomyopatian (DCM) tutkimusohjeet

Suomen Kennelliiton (SKL) koirarekisteriohjeen ja dobermannin PEVISA:n mukaan suomalaisella dobermannilla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG) ja koiran pitää olla sairauden osalta terve. Sydäntutkimuslausunto on voimassa 12 kuukautta.

Tutkimuksen voi tehdä ainoastaan SKL:n hyväksymä kardiologieläinlääkäri. Päivitetty lista hyväksytyistä eläinlääkäreistä löytyy sivulta http://www.kennelliitto.fi/sydanelainlaakarit (ultraäänilausuntoja antavat eläinlääkärit).

Tutkimuksessa koiralle suoritetaan stetoskoopilla tehtävä ns. auskultaatiotutkimus ja tutkimuspöydällä vasemmalla ja oikealla kyljellä maaten sydämen ultraäänitutkimus, jonka aikana koira on EKG-seurannassa.

  1. Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus + 24h Holter (Golden Standard). Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta).
  2. Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus  ja sen aikainen sydänfilmi + leposydänfilmi 5 min. Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta)

Jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä todetaan yksikin kammiolisälyönti tulos on rajatapaus (B), kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen. 5 minuutin leposydänfilmi tallennetaan ja se tehdään omana tutkimuksenaan. Tämän lisäksi ultraäänitutkimuksen aikana koira on EKG-seurannassa, mutta tämä ei korvaa 5 minuutin lepo-EKG:tä. Mikäli koiralla havaitaan lepo-EKG:ssä tai ultraäänen aikaisessa EKG: ssa yksikin poikkeava eteislyönti, koira täytyy jatkotutkia Holter- tutkimuksella (ks. kohta A). Tällöin lopullisen diagnoosin saaminen saattaa kestää joitakin viikkoja. Koiran omistajan kannattaa varautua tällaiseen viiveeseen.

Ultraäänitutkimuksen tehnyt kardiologieläinlääkäri voi antaa heti lausunnon suoritetusta auskultaatiosta ja ultraäänitutkimuksesta sekä lyhytaikaisesta EKG-seurannasta.

Tutkimustuloksen on astutusta varten oltava: Ei osoita sydänsairautta.

MUISTAKAA TARKISTAA HETI TUTKIMUKSEN JÄLKEEN PAIKAN PÄÄLLÄ, ETTÄ SYDÄNTUTKIMUSLAUSUNTO ON TÄYTETTY OIKEIN. Näin vältytään turhilta lisätietopyynnöiltä. Virallisessa sydäntutkimuslausunnossa on ollut mm. seuraavia puutteita:

  • kohdassa lepo-EKG eläinlääkäri on merkinnyt aika-kohtaan koiran sykkeen, kun siinä pitäisi olla aika, joka lepo-ekg:tä on seurattu (dobermannilla 5 minuuttia)
  • kohdassa lepo-EKG aika-kohta on ollut tyhjä, PEVISAn mukaan vaaditaan vähintään 5 minuutin ekg, joten aika pitää mainita lomakkeessa
  • tutkimuspäivämäärissä on ollut virheitä
  • eläinlääkärin nimenselvennös ja numero puuttuu

Eläinlääkäri lähettää sydäntutkimuslausunnon suoraan Kennelliittoon, joka kirjaa tulokset KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. Kennelliitto toimittaa jalostustoimikunnalle kopiot lausunnoista neljä kertaa vuodessa.

Lähete viralliseen sydäntutkimukseen tilataan etukäteen sähköisesti ennen eläinlääkärille menoa Kennelliitosta. Eläinlääkäri tallentaa sydäntutkimuksen tulokset sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä, jolloin koiran tulos tulee heti näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Ohjeet ja lisätietoja löytyy Kennelliiton sivuilta http://www.kennelliitto.fi/uutiset/sahkoinen-sydanlahete-ja-lausunto-on-otettu-kayttoon

SDY on ilmoittanut syksyllä 2016 Kennelliitolle, että se hyväksyy PEVISA:n puitteissa virallisiksi sydäntutkimuksiksi Kennelliiton hyväksymien kardiologien tekemät sekä ECVIM- ja ACVIM-kardiologien tekemät dobermannien sydäntutkimukset. Muita ulkomaalaisia tuloksia ei voida hyväksyä mm. siksi, että ulkomaiset tutkimuslomakkeet eivät ole yhdenmukaisia suomalaisen kanssa. Kennelliiton sydänsairaustyöryhmä käsittelee asiaa. Näitä kriteerejä käytetään myös yhdistyksen pentuelistan merkinnöissä.

Dobermannin kardiomyopatia (DCM)

Dobermannin kardiomyopatia saattaa oireilla kahdella tavalla. Rytmihäiriötyyppisessä sairaudessa koira saattaa menehtyä äkilliseen ”kohtaukseen” esimerkiksi kesken leikin tai jopa nukkuessaan. Se saattaa myös selvitä tällaisesta kohtauksesta. Jokainen epämääräinen heikkous ja pyörtymiskohtaus vaatii rotumme kyseessä ollen välitöntä sydäntutkimusta. Toisessa DCM-muodossa, sydämen vajaatoiminnassa, sydämen pumppausteho rytmihäiriöiden ja sydämen laajentuman (dilataatio) vuoksi ei ole riittävä ja nestettä alkaa kerääntyä erityisesti keuhkojen alueelle. Oireet muistuttavat alussa kennelyskää, johon DCM usein sekoitetaan. Yskivä, erityisesti yli 4-vuotias dobermanni kannattaa tutkia omalla eläinlääkärillä normaalipotilaskäyntiä tarkemmin.

Molemmissa sairausmuodoissa lopullinen diagnoosi annetaan pääsääntöisesti EKG:n ja/tai Holterin sekä sydänultrauksen tulosten perusteella, ja se vaatii siten erikoisosaamista ja erikoislaitteistoja, joita kaikilla eläinlääkäreillä ei ole. SDY suosittelee Kennelliiton hyväksymien kardiologieläinlääkäreiden käyttämistä dobermannin sydäntutkimuksissa.

SDY toivoo, että kaikki dobermannin omistajat, joiden koiralla on todettu DCM muutoin kuin virallisessa sydäntutkimuksessa, toimittaisivat tiedon koiransa diagnoosista myös yhdistykselle osoitteella jalostus@sdy.fi.