Jalostuksen tavoiteohjelma

Dobermannin jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) vuosille 2020-2024 on hyväksytty SDY:n yleiskokouksessa 14.4.2019 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 10.9.2019. Ohjelma tuli voimaan 1.1.2020.

DOBERMANNIN PEVISA-MÄÄRÄYKSET 2020-2024

JTO sisältää dobermannin PEVISA-määräykset (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), jotka tulevat voimaan 1.1.2020. Pentujen rekisteröinti edellyttää kaikkien PEVISA-ehtojen täyttymistä.

Kaikkien tutkimusten alaikäraja on 12 kuukautta.

Tutkimusten on oltava tehtynä ennen astutusta.


DILATOIVA KARDIOMYOPATIA (DCM)

Sydäntutkimus: leposydänfilmi EKG 5 minuuttia, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi. Lausunto on voimassa 12 kuukautta ja tuloksen on oltava: ei osoita sydänsairautta (A).

  • Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus ja sen aikainen sydänfilmi + leposydänfilmi 5 min. Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta)

Jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä (huom! kaksi erillistä tutkimusta) todetaan yksikin kammiolisälyönti, tulos on rajatapaus (B), kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen.


LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ (HD)

Lonkkien raja‐arvo on C.

Yllämainitun raja-arvon mukainen lonkkatulos vaaditaan myös ulkomaalaisilta uroksilta.


SILMÄSAIRAUS PHTVL/PHPV

PHTVL/PHPV raja‐arvo 1.


MAKSASAIRAUS CAH

Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Lausunto ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämissä laboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä Movet ja IDEXX Laboratories Vetlab. ALAT = maksan toimintaentsyymi.