Suomen Dobermannyhdistys ry

Suomen Dobermannyhdistys on vuonna 1950 perustettu valtakunnallinen rotujärjestö. Yhdistyksellä on jäseniä n. 400 kpl.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on viedä eteenpäin, tukea ja kehittää dobermannirodun harrastusta, edistää rodun terveyttä, jalostusta ja kasvatusta sekä ohjata jäseniään hoitamaan ja kouluttamaan koiriaan asianmukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, kilpailuja, näyttelyjä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä ja neuvottelutilaisuuksia yms. 

SDY on valtakunnallinen dobermannien rotujärjestö, jonka tehtävät on Suomen Kennelliitto rotujärjestön ohjesäännössä määrännyt.

Keskeisimmät rotujärjestön tehtävät:

  • pyrkiä aktiivisesti keräämään rodun harrastajat rotujärjestön ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen rotu- ja kenneltietoutta
  • jalostuksen ohjaus
  • rodun edustus ja etujen valvominen Suomen Kennelliitossa ja muissa yhteisöissä sekä Kennelliiton tiedotusten, ohjeiden ja päätösten välittäminen jäsenistölle
  • kotimaisten yhteyksien ylläpitäminen (Kennelliitto, alaosastot, muut rotujärjestöt, kennelpiirit, muut koiraharrastukseen liittyvät järjestöt ja yhdistykset sekä viranomaiset)
  • ulkomaisten yhteyksien ylläpitäminen (rodun kotimaa ja muut vastaavat rotujärjestöt ja ulkomaiset yhdistykset ja harrastajat
  • tuomarikoulutus (ulkomuoto- ja koetuomarien koulutus)
  • muu koulutus-, näyttely- ja koetoiminnan järjestäminen