Pentuja

Toimita pentuvälitykseen tarkoitetut tiedot liitteiden sekä hintatiedon kanssa sähköpostiosoitteeseen jalostus@sdy.fi

  • Pentuvälityksessä listataan Suomen Dobermannyhdistyksen jäsenien pentueet. Listalle otetaan pentueet, joissa molemmat vanhemmat ovat tiedossa.
  • Pentuilmoitukset poistetaan listalta, kun pennut ovat 12 viikkoa – ellei kasvattaja päivitä ilmoitustaan.
  • Pentuvälityksen taulukkoon merkitään tulokset KoiraNetin tai eläinlääkärin antaman todistuksen perusteella. Jos terveystutkimuksista ei ole toimitettu dokumentteja, jätetään kyseiset kohdat taulukossa tyhjiksi.
  • Pentuvälityksen taulukkoon näyttelytitteleiksi kotimaisille koirille lisätään KoiraNet-jalostustietokannasta löytyvät tittelit.
  • Mikäli koiran DCM-tutkimus ei näy KoiraNetissä, toimita sydäntutkimuslausunto osoitteella jalostus@sdy.fi

PEVISA

Kaikkien tutkimusten alaikäraja on 12 kuukautta. Tutkimusten on oltava tehtynä ennen astutusta.

DILATOIVA KARDIOMYOPATIA (DCM)

Sydäntutkimus: leposydänfilmi EKG 5 minuuttia, ultraäänitutkimus sekä ultraäänen aikainen sydänfilmi. Lausunto on voimassa 12 kuukautta ja tuloksen on oltava: ei osoita sydänsairautta (A).

  • Auskultaatiotutkimus + ultraäänitutkimus ja sen aikainen sydänfilmi + leposydänfilmi 5 min. Tulos: terve (A, ei osoita sydänsairautta)

Jos 5 min leposydänfilmissä tai ultraäänen aikaisessa sydänfilmissä (huom! kaksi erillistä tutkimusta) todetaan yksikin kammiolisälyönti, tulos on rajatapaus (B), kunnes Holter-tutkimus antaa lopullisen vastauksen.

LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ (HD)

Lonkkien raja‐arvo on C.

Yllämainitun raja-arvon mukainen lonkkatulos vaaditaan myös ulkomaalaisilta uroksilta.

SILMÄSAIRAUS PHTVL/PHPVPHTVL/PHPV raja‐arvo 1.
MAKSASAIRAUS CAHPentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Lausunto ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämissä laboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä Movet ja IDEXX Laboratories Vetlab. ALAT = maksan toimintaentsyymi.


Jalostussuositukset

Jalostussuosituksilla SDY:n Jalostustoimikunta määrittelee tavoiteltavat kriteerit jalostukseen käytettäville koirille.

Jalostussuositukset 1.1.2020 alkaen:

Terveyssuositukset: HD A tai B

ED 0/0

PHTVL 0/avoin

CAH M0

DCM ultra + 24 h Holter A – tulos alle 12 kk vanha

SP, VA ja LTV lausunto (SKL) yli 24 kk vanhalta koiralta

vWD toinen vanhemmista tutkittu terve
Luonnesuositukset:LT väh. +75 p.
Lisäksi toimintakyky, terävyys, taisteluhalu, hermorakenne, luoksepäästävyys sekä laukauspelottomuus tulee olla plussalla TAI

MH hyväksytty
Lisäksi 1a, 1b, 1c ja 8e vähintään 3 sekä ampuminen tulee olla 1-2 TAI

ZTP hyväksytty
Lisäksi:Pentueen sukusiitos prosentti (COI) on alle 10 8:lla sukupolvella laskettuna. SDY ry:n jalostustoimikunta laskee sukusiitoskertoimen. Esim. SKL:n jalostustietojärjestelmän sukusiitos% on tiedoiltaan puutteellinen ja antaa virheellisen tuloksen.

Uroksen jälkeläismäärä ei saa ylittää 60 pentua. 

Jalostuskoirilla tulee olla täysi hampaisto ja uroksilla lisäksi oikein laskeutuneet kivekset. Jos koiralta puuttuu ZTP- ja/tai näyttelytulos on kasvattajan toimitettava todistus hampaista ja kiveksistä jalostustoimikunnalle halutessaan pentulistaan merkinnän suositusten täyttymisestä.

Mikäli sinulla on kysyttävää pentueeseen liittyvistä terveystutkimuksista, voit olla yhteydessä jalostustoimikuntaan sähköpostitse jalostus@sdy.fi.


Tulevat tai syntyneet pentueet